नेपाल सरकार
भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्‍न्रालय
भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभाग
मालपोत कार्यालय रामपुर, पाल्पा
रामपुर, पाल्पा
12
  • जग्गा किन्न खोज्ने व्यक्तिहरुलाई सूचना

    जग्गा रहेको स्थान, जग्गाको विवरण, जग्गाको किसिम, जग्गाको प्रकार, क्षेत्रफल, बाटोको प्रकार आदिका बारेमा नापी कार्यालय तथा सम्बन्धित स्थानीय निकायबाट बुझी अनि सम्बन्धित पूर्जा मालपोत कार्यालयमा रहेको श्रेस्तास‌ग रुजु गरी मात्र जग्गाको कारोबार गर्नहुन सम्बन्धित सबैमा हार्दिक अनुरोध गरिन्छ ।

   हाम्रा कार्यालयहरु

यो वेवसाईट

free
hit counter
पटक हेरिएको छ ।

© सर्वाधिकार सुरक्षित (भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभाग)