नेपाल सरकार, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग

नेपाल सरकार
भूमि व्यवस्था,सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय
भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग
मालपोत कार्यालय रामपुर, पाल्पा
रामपुर, पाल्पा

पाल्पा जिल्ला रामपुर न.पा. अन्तर्गतको जग्गा दर्ता समिति / सूचना

पाल्पा जिल्ला रामपुर न.पा. अन्तर्गतको जग्गा दर्ता समिति रामपुर, पाल्पाबा [Read more]


पाल्पा जिल्ला रामपुर न.पा. अन्तर्गतको जग्गा दर्ता समिति रामपुर, पाल्पाबा [Read more]


पाल्पा जिल्ला रामपुर न.पा. अन्तर्गतको जग्गा दर्ता समिति रामपुर, पाल्पाबा [Read more]


यो वेवसाईट

free
hit counter
पटक हेरिएको छ ।

© सर्वाधिकार सुरक्षित (भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग)