नेपाल सरकार, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग

नेपाल सरकार
भूमि व्यवस्था,सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय
भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग
मालपोत कार्यालय रामपुर, पाल्पा
रामपुर, पाल्पा

घरजग्गाकाे न्युनतम मूल्याङ्कन पुस्तिका / आ‍.व. २०७७/०७८ काे घरजग्गा न्युनतम मुल्या‌ंकन पुस्तिका

२०७७/७८ काे न्युनतम मुल्या‌ंकन पुस्तिका


यो वेवसाईट

free
hit counter
पटक हेरिएको छ ।

© सर्वाधिकार सुरक्षित (भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग)